Smart Bike

Alles wat de werking van een fiets intelligenter, aangenamer en veiliger kan maken door de integratie van slimme elektronica in de fiets zelf, in de accessoires van de fiets (kleding, helm, bril, wearables,...) verbetert. Ook de omgeving waarin de fiets(er) zich beweegt (infrastructuur, andere weggebruikers). Opnieuw met het oog op een verbeterde fietservaring (veiligheid, interactie met andere elementen in het verkeer).

De doelgroep van dit VIS-traject is een unieke combinatie van doelgroepen over de grenzen van sectoren heen. Enerzijds is er het ecosysteem van Flanders' Bike Valley met zijn leden uit de sport- en fietsindustrie, en anderzijds is er het ecosysteem van DSP Valley met zijn leden uit het domein van slimme elektronische systemen. De combinatie van beide ecosystemen vormt een sectoroverschrijdende doelgroep die samen aan nieuwe oplossingen kunnen werken om de fietservaring in het algemeen te verbeteren. Bovendien kan op deze manier extra economische activiteit, innovatie en tewerkstelling gecreëerd worden over de hele waardeketen van "de slimme fiets" heen (van technologie- ontwikkelaars over maakbedrijven tot en met aanbieders van eindoplossingen).

Innovatieve Bedrijfsnetwerken (IBN)

Flanders’ Bike Valley wil met dit project onbenut economisch potentieel aanboren binnen de fietsindustrie en aanverwante sectoren alsook aerodynamische optimalisatie in diverse productontwikkelingen. Door de internationalisatie van de bottom-up cluster kunnen de leden en start-ups nog meer opportuniteiten benutten in het ecosysteem waardoor Vlaanderen nog nadrukkelijker de “voortrekkersrol” in fietstechnologie en aerodynamica kan uitrollen.

FBV neemt de rol van match maker ten volle op. Via de roadmapgesprekken met de leden wordt door FBV gezocht naar raakvlakken met andere marktspelers zodat projectclusters onder de coördinatie van FBV kunnen ontstaan. Via deelname aan diverse events, gezamenlijke marktverkenning, workshops, conferenties en academies worden de synergie-effecten van clusterwerking aangedreven.

Voorgaande projecten hebben bewezen dat semi-open en open innovatie via de opzet van een projectgroep in een clusternetwerk à la FBV een gigantische versnelling en meerwaarde geeft in de productontwikkeling. Hierdoor wordt de concurrentiepositie en ontwikkelingspotentieel van de deelnemende bedrijven enorm aangescherpt.

CHIPS

Different cities and regions in the area are considering cycle highways as a new and cost efficient solution for medium distance (5-20 kilometres) commuting towards and from urban employment poles. The CHIPS project will develop transnational standards and approaches and test, demonstrate and roll out solutions and tools that enable regions to tap the full potential of cycle highways as an attractive commuting option.

By redesigning cycle highways in 5 regions to high quality standards, both with regard to infrastructural and non-infrastructural aspects, CHIPS will demonstrate the potential impact of this mobility concept as a sustainable modal shift towards low carbon commuting in the NEW region.

The objective is to facilitate the implementation of transnational low-carbon solutions in transport systems to reduce GHG emissions in NWE. CHIPS will develop existing and planned bicycle highways into a high quality, transnational mobility product that is used by ever more commuters as their best transport option. This will lead to a significant reduction of CO2 emissions. Standardised solutions and approaches will be demonstrated in regions and rolled out in NEW. This will benefit commuters and their employers (cheaper, healthier and faster commuting), the cycle industry (innovation and more jobs) and society (less CO2).